4

Uzņēmuma pakalpojumi

serviss-2

01

Produktu rūpnīcas pārbaudes ziņojums.

serviss-1

02

Trešās puses testēšanas ziņojums.

serviss-9

03

Sniegt būvniecības risinājumus, pamatojoties uz klienta projekta situāciju.

serviss-3

04

Produktu formulas pielāgošanas pakalpojums.

serviss-8

05

Produktu iepakojuma pielāgošanas pakalpojumi.

serviss-5

06

Ārējās tirdzniecības pirmspārdošanas, pārdošanas laikā un pēcpārdošanas pakalpojumi.

serviss-10

07

Produktu kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumi.

serviss-7

08

Bezmaksas paraugu nosūtīšanas pakalpojums.